Om SVEPRO

Svepro grundades 2015 av Christian Carlsson som har en gedigen erfarenhet från den svenska byggbranschen avseende utveckling av kostnadseffektiva byggnadssystem. Svepro etablerades med målsättningen att kombinera produktion av högförädlade stålkomponenter för den skandinaviska marknaden och produktion av stålprofiler för den östeuropeiska marknaden. Dessutom vill Svepro kunna hjälpa yngre serber till egen försörjning genom utbildning inom entreprenörskap med målsättning att starta nya företag med uppföljande mentorskap och skapande av nätverk.

Läs mer…

Svepro Welding