Om Oss

Svepro grundades 2015 av Christian Carlsson som har en gedigen erfarenhet från den svenska byggbranschen avseende utveckling av kostnadseffektiva byggnadssystem. Svepro etablerades med målsättningen att kombinera produktion av högförädlade stålkomponenter för den skandinaviska marknaden och produktion av stålprofiler för den östeuropeiska marknaden. Dessutom vill Svepro kunna hjälpa yngre serber till egen försörjning genom utbildning inom entreprenörskap med målsättning att starta nya företag med uppföljande mentorskap och skapande av nätverk.

Svepro är en förkortning av Švedski profili d.o.o, ”svenska profiler”, där förkortningen betyder “allting är professionellt”.

Svepro har i april 2017 en konstruktionsavdelning med 2 konstruktörer, en svetsavdelning med 9 svetsare samt tillhörande förädling i form av stansning, materialtillkapning och våtlackering. Svepro samarbetar med ett nätverk av underleverantörer för samtliga relevanta förädlingar inom stålbearbetning och kan tillsammans med detta nätverk erbjuda det mesta inom byggnadsrelaterad stålbearbetning.

Svepro är sedan början av 2017 certifierat enligt EN 1090-1 samt ISO 3834 och utförandeklass EXC 2.


Affärsidéer

Svepro skall å ena sidan leverera stålkonstruktioner till den skandinaviska byggnadsindustrin och erbjuda en mycket hög kostnadseffektivitet tillsammans med en ständigt fortlöpande vidareutveckling av kunderbjudandet.

Svepro skall å andra sidan erbjuda den östeuropeiska marknaden en marknadsledande kombination av skandinaviskt, samt DIN-standardiserat, sortiment av stålprofiler till byggnadsindustrin.

I kombination med ovanstående affärsidéer skall Svepro verka för regional utveckling av egen försörjning och företagande genom utbildning och nätverkande mellan nyföretagare/entreprenörer.

Visioner

Skandinaviska kunder skall uppleva Svepro som en kostnadseffektiv leverantör som ständigt verkar för att förbättra erbjudandet för dem utan att avståndet mellan produktion och leveranspunkt utgör ett hinder.

Östeuropeiska kunder skall uppleva Svepro som en komplett kostnadseffektiv leverantör av ett sortiment stålprofiler som annars inte finns inom Svepro:s upptagningsområde.

Regionala entreprenörer skall uppleva Svepro som ett stöd till egen försörjning genom löpande utbildning, vägledning, mentorskap och kontaktskapande och varje år skall 3 nya företag startas där varje företag inom 3 år anställer ytterligare 3 personer.