Om Oss

SVEPRO grundades 2015 av Christian Carlsson som har en gedigen erfarenhet från den svenska byggbranschen avseende utveckling av kostnadseffektiva byggnadssystem. SVEPRO etablerades med målsättningen att kombinera produktion av högförädlade stålkomponenter för den skandinaviska marknaden och produktion av stålprofiler för den östeuropeiska marknaden. Under åren har produktionen av stålprofiler för den östeuropeiska marknaden avvecklats för att möjliggöra full fokus på smidesprodukter till den skandinaviska marknaden. Under åren har erbjudandet utökats från att bara omfatta enklare pelare- och räckeslösningar till att nu omfatta mycket komplicerade smidesdetaljer som ibland dimensioneras i nära samarbete med universiteten i Serbien.

Namnet SVEPRO är en förkortning av det ursprungliga bolagsnamnet Švedski profili d.o.o. ”Svenska profiler AB” där förkortningen också har innebörden ”allting är professionellt” på serbiska. Bolagsnamnet ändrades 2021 till SVEPRO d.o.o.

SVEPRO har 2022 sammanlagt ca 60 anställda, varav 5 ingenjörer på konstruktionsavdelningen och 45 arbetare i produktionen samt VD och kundkoordinator på plats i Sverige. All försäljning sker på den skandinaviska marknaden, med leveranser varje vecka till både Sverige och Norge, samt möjlighet till leveranser även i Danmark. SVEPRO har en modern maskinpark som är väl anpassad för den egna produktionen, samt samarbeten med underleverantörer för tillhörande material som t.ex tillskurna glaspartier till räcken och trappor eller snickerier och stenhuggerier för steg och andra tillhörande detaljer i trä eller sten.

Svepro är sedan början av 2017 certifierat enligt EN 1090-1 samt ISO 3834 och utförandeklass EXC 2.


Affärsidéer

SVEPRO skall i nära samarbete med kunden utveckla, tillverka och sälja stålkonstruktioner till den skandinaviska byggmarknaden.

SVEPRO skall ha egen utveckling av standardiserade lösningar av återkommande konstruktioner för att ständigt kunna erbjuda marknaden de mest innovativa och kostnadseffektiva lösningar för kundens behov.

Visioner

”SVEPRO löser kundens problem!”

Skandinaviska kunder skall uppleva SVEPRO som den samarbetspartner de ej vill vara utan när det handlar om komplicerade smidesdetaljer inom produktområdet där SVEPRO verkar.