Poslovni kontakt

Adresa: Batajnički drum 283c, 11080 Zemun
Telefon: +381(0)11 74 88 331
E-mail: office@svepro.rs
Radno vreme: 8am - 4pm


Svepro - Christian Carlsson

Christian Carlsson

Direktor
E-mail: cc@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 530 886,
Telefon: +46 (0)70 559 04 76

Svepro - Ivan Marković

Ivan Marković

Operativni direktor
E-mail: im@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 310 894

Svepro - Vladan Marjanović

Bengt-Göran Carlsson

Predstavnik prodaje za Švedsku
E-mail: bgc@svepro.rs
Telefon: +46(0)72 544 48 18

Svepro - Jelena Gavrilović

Jelena Gavrilović

Poslovni administrator
E-mail: jg@svepro.rs
Telefon: +381(0)62 483 654,
Telefon: +381(0)11 74 88 331

Svepro Dejana Brujic

Dejana Brujić

Građevinski inženjer - Vođa projekta
E-mail: db@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 310 763

Svepro Nenad Dolinic

Nenad Dolinić

Mašinski inženjer - Vođa projekta
E-mail: nd@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 310 891

Svepro Sanja Kosanin Despotovic

Sanja Košanin - Despotović

Tehnički analitičar
E-mail: skd@svepro.rs
Telefon: +381(0)62 662 911

Svepro Sanja Kosanin Despotovic

Aleksandar Despotović

Mašinski inženjer - Vođa projekta
E-mail: ad@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 1310 199