Poslovni kontakt

Adresa: Batajnički drum 283c, 11080 Zemun
Telefon: +381(0)62 483 654
Prodaja kancelarija Švedska: +46 (0)70 559 04 76, cc@svepro.rs
E-mail: office@svepro.rs
Radno vreme: 8am - 4pm


Svepro - Christian Carlsson

Christian Carlsson

Direktor
E-mail: cc@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 530 886,
Telefon: +46 (0)70 559 04 76

Svepro - Ivan Marković

Ivan Marković

Operativni direktor
E-mail: im@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 310 894

Svepro - Vladan Marjanović

Bengt-Göran Carlsson

Predstavnik prodaje za Švedsku
E-mail: bgc@svepro.rs
Telefon: +46(0)72 544 48 18

Svepro - Jelena Gavrilović

Jelena Gavrilović

Saradnik za poslove ljudskih resursa
E-mail: jg@svepro.rs
Telefon: +381(0)62 483 654

Svepro Carl Bloom

Carl Bloom

Sales representative Sweden
E-mail: cb@svepro.rs
Telefon: +46 707 646 797

Svepro Nenad Dolinic

Nenad Dolinić

Mašinski inženjer - Vođa projekta
E-mail: nd@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 310 891

Svepro Maja Lukic Ilic

Maja Lukić Ilić

Finansijski službenik
E-mail: mil@svepro.rs
Telefon: +381(0)62 662 911

Svepro Aleksandar Despotović

Aleksandar Despotović

Mašinski inženjer - Vođa projekta
E-mail: ad@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 1310 199

Svepro Dejan Nenic

Dejan Nenić

Mašinski inženjer - Vođa projekta
E-mail: dn@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 310 732

Svepro Zoran Kuzmanovic

Zoran Kuzmanović

Menadžer nabavke i logistike
E-mail: zk@svepro.rs
Telefon: +381(0)63 568 075

Svepro Marko Kuburović

Marko Kuburović

Mašinski inženjer - Vođa projekta
E-mail: mk@svepro.rs
Telefon: +381(0)62 662 576