O Nama

Kristijan Karlson, osnivač SVEPRO, ima veliko iskustvo iz švedske građevinske industrije u razvoju isplativih građevinskih sistema. SVEPRO je osnovan sa ciljem da kombinuje proizvodnju visoko obrađenih čeličnih komponenti za skandinavsko tržište sa proizvodnjom čeličnih profila za tržište istočne Evrope. Tokom godina, analizom potreba tržišta proizvodnju čeličnih profila fokusirali smo na skandinavsko tržište. Sada se ponuda proširila sa jednostavnijih čeličnih stubova i rešenja za ograde na tehnički složenije detalje koji se ponekad razvijaju u bliskoj saradnji sa srpskim univerzitetima.

Naziv SVEPRO je skraćenica od originalnog naziva kompanije Švedski profili d.o.o. „Svedish profiles limited company” gde skraćenica na srpskom takođe znači „sve je profesionalno”. 2021. godine registrovano preduzeće je promenjeno u SVEPRO d.o.o.

U 2022.godini SVEPRO ima približno 60-oro zaposlenih, od kojih su 5-oro inženjeri u odeljenju za dizajn, 45-oro radnika u proizvodnji, kao i izvršni direktor i koordinator za kupce na lokaciji u Švedskoj. Sva prodaja se odvija na skandinavskom tržištu, uz nedeljne isporuke za Švedsku i Norvešku, kao i mogućnost isporuke u Danskoj. SVEPRO ima moderan mašinski park koji je dobro prilagođen sopstvenoj proizvodnji, kao i saradnju sa kooperantima za prateće materijale kao što su stakleni delovi za ograde i stepenice, ili stolarija i kamen za stepenice i druge prateće detalje u drvo ili kamen.

Svepro je od početka 2017. godine sertifikovan prema EN 1090-1 i ISO 3834 i klasi izvedbe EKSC 2.


Poslovni koncept

U bliskoj saradnji sa kupcem, SVEPRO će razvijati, proizvoditi i prodavati čelične konstrukcije na skandinavskom građevinskom tržištu.

SVEPRO će razviti sopstvena standardizovana rešenja ponavljajućih dizajna kako bi stalno bio u mogućnosti da ponudi najinovativnija i najisplativija rešenja za potrebe kupaca.

Vizija

„SVEPRO rešava probleme kupaca!“

Skandinavski kupci treba da dožive SVEPRO kao očiglednog partnera kojeg ne mogu isključiti kada su u pitanju složene čelične konstrukcije u oblasti proizvoda u kojoj SVEPRO posluje.